Pomoc Ukrainie

W marcu 2022, w ramach pomocy humanitarnej, zrealizowaliśmy na prośbę 2 szpitali we Lwowie, dostawę leków niedostępnych w owym czasie na Ukrainie.

Dzięki wsparciu polskich producentów leków oraz Fundacji ERDO i firmy Uni-Track z Wrocławia udało się zaopatrzyć w najpotrzebniejsze leki, dwa szpitale ze Lwowa:

  1. INSTYTUT PATOLOGII KRWI I TRANSFUZJOLOGII NARODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY, UL. GEN. CHUPRYNKA 45, 79057 LWÓW
  2. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NIEKOMERCYJNE „SZPITAL KLINICZNY POMOCY MEDYCZNEJ WE LWOWIE”, UL. I. MYKOŁAJCZUKA 9; 79059 LWÓW

W latach 2022-2023, w ramach pomocy humanitarnej, na prośbę darczyńców – Caritasu i dwóch diecezji, Asclepios zorganizował i przeprowadził dostawy anestetyków i antybiotyków do 4 ukraińskich szpitali.

Przeprowadzenie procesu wymagało konsultacji z MZ, organami podatkowymi i celnymi oraz organizacji bezpiecznego transportu do potrzebujących.

Wartość zrealizowanych dostaw osiągnęła kwotę 2 mln złotych.