Zgłoś działanie niepożądane

Spółka Asclepios przykłada ogromną wagę do spraw bezpieczeństwa pacjentów. Dokładamy wszelkich starań, aby pacjenci oraz lekarze mieli poczucie bezpieczeństwa w momencie wyboru terapii dystrybuowanymi przez Asclepios S.A. lekami.


Prosimy o przesyłanie zgłoszeń działań niepożądanych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.urpl.gov.pl


Gdzie mogę zgłosić wystąpienie działania niepożądanego leku?

 1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Systemie Monitorowania Zagrożeń (SMZ) pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie URPL,Wypełniony formularz prosimy wysłać:
  • drogą elektroniczną na adres: ndl@urpl.gov.pl poprzez platformę ePUAP
  • faksem – na numer (22) 49 21 309;
  • pocztą tradycyjną – wydrukowany formularz należy włożyć do koperty z napisem: „Działanie niepożądane”. Tę kopertę należy umieścić w drugiej kopercie (zewnętrznej) i wysłać na adres: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji PL, WM i PB, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
  Można także dokonać zgłoszenia działań niepożądanych telefonicznie pod numerem (22 49 21 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

 2. Podmiot odpowiedzialny – informację na ten temat znajdziesz na końcu ulotki dołączonej do leku. Wiele Podmiotów na swoich stronach internetowych udostępnia zakładkę „Zgłoś działanie niepożądane leku” – warto skorzystać z tej możliwości, aby szybko i sprawnie dokonać zgłoszenia.

 3. Osoba wykonująca zawód medyczny – lekarz, farmaceuta, pielęgniarka czy ratownik medyczny. Osoby te mogą pomóc w wypełnieniu formularza oraz wysłać wypełnione zgłoszenie w imieniu Pacjenta lub jego opiekuna.

 4. Asclepios – w przypadku braku możliwości zgłoszenie działania niepożądanego powyższym podmiotom prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem Asclepios S.A. W przypadku wystąpienia działania niepożądanego (leku, produktu kosmetycznego) lub incydentu medycznego kontakt z personelem wykwalifikowanym farmaceuci@asclepios.pl lub telefonicznie: 71 769 84 10