Podziękowanie od Naczelnej Izby Aptekarskiej

Z Naczelnej Izby Aptekarskiej otrzymaliśmy podziękowania za wsparcie dla Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów.