Polityka prywatności serwisu Asclepios.pl

Serwis zbiera i wykorzystuje dane, niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie i ich preferencjach. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych oraz plików cookie, w związku z korzystaniem z Serwisu.

DEFINICJE:

 1. Administrator – administratorem Państwa danych jest Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław;
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Serwis – prowadzona przez Asclepios S.A. z siedzibą we Wrocławiu strona www.asclepios.pl;
 5. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych w ramach Serwisu przez Administratora, znajdują się w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), czyli pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu Użytkownika.

Cookies wykorzystywane w ramach funkcjonowania Serwisu:

 1. NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES
  Te pliki są zawsze aktywne ze względu na to, że są one konieczne do zapewnienia użyteczności strony, poprzez umożliwianie podstawowych funkcji. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 2. ANALIZA I STATYSTYKA
  Analityczne cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na naszej stronie. Pomagają nam ustalić, które treści znajdujące się na naszej witrynie są najbardziej interesujące. Informacje zbierane przez te pliki nie mają na celu identyfikacji Twojej tożsamości, a badanie statystyk.

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W zakresie plików cookie, dane mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przez Użytkownika.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji DANE KONTAKTOWE.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT bądź np. agencje marketingowe. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie mniej jednak, w przypadku niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, nie możemy wykluczyć, że mogą to być podmioty znajdujące się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takim przypadkach przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących standardowych klauzul ochrony danych, a podmioty te zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@rbo.pl lub adres korespondencyjny: Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać bieżącej aktualizacji.